CLBDe Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. De Centra werken samen met de leerlingen, de ouders en de scholen in vier domeinen:

  • het leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het psychisch en sociaal functioneren.

De Centra garanderen door hun teamwerking een multidisciplinaire aanpak. Zij doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.

GO! Scholengroep 24 - Polderdreef 42 - 9840 De Pinte
09/280 73 10 - Scholengroep.24@g-o.be