Tijdelijke aanstellingen in wervingsambten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moeten toegekend worden volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.

Het college van directeurs van een scholengroep is bevoegd om te bepalen op welke wijze men moet kandideren voor een tijdelijke aanstelling.
Alle scholengroepen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben geopteerd voor een gezamenlijke oproep die door de centrale administratie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt verspreid. In deze oproep wordt de procedure weergegeven die moet worden gevolgd om voor een scholengroep een geldige kandidatuur in te dienen om in aanmerking te kunnen komen voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt.

Kandidaten voor een tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 2017-2018 moeten elektronisch kandideren vóór 15 juni 2017. Dit kan via de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 15 april 2017:

    www.go-jobs.be 

Wie geen toegang heeft tot het internet of niet in het bezit is van een kaartlezer, kan terecht in de instellingen van het GO! waar je voor het kandideren gebruik kan maken van een computer met internetaansluiting en kaartlezer.

Een kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling moet je vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar indienen. Kandidaturen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als spontane, laattijdige sollicitaties.

De voorrangsregeling die bij tijdelijke aanstellingen geldt, is gebaseerd op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com